Visita a Barcelona Activa


Els dies 25 i 26 d’octubre els alumnes de primer de CFGM de Gestió Administrativa van assistir a un monogràfic sobre Competències Clau a Barcelona Activa. L’objectiu d’aquesta jornada va estar centrat en que l’alumnat conegués el concepte de competències; a partir d’aquí, es va incidir en la importància de les competències clau en el món laboral així com la seva relació amb les ocupacions, i en particular amb les que tenen a veure amb el cicle que estan cursant.