Viatge a Itàlia Erasmus+ KA 1 ES 15-17 Cicle Administració

El dilluns 2 de maig vam aterrar a Bologna (Italia) un equip de 7 professors de Formació Professional procedents de diferents punts d’Espanya per realitzar una mobilitat KA dintre del programa europeu de beques Erasmus+ amb l’objectiu de fer un intercanvi d’experiències i observar com es treballa en altres instituts i escoles del països de la UE

Tots treballem amb empreses simulades de diferents comunitats autònomes, Cataluñya, Cantabria, Madrid i Pais Vasc y gestionem les nostres empreses virtuals dins del PROGRAMA INFORM SEFED