FP Dual

fp_dualLa formació dual en alternança en els cicles formatius permet que els alumnes es formin en empreses en què hi ha un conveni signat, amb el vistiplau de la Direcció General de Formació Professional. La formació a l’empresa es desenvolupa mentre es realitzen les tasques remunerades que estableix el conveni, amb la supervisió d’un tutor de l’empresa i un tutor de l’Institut. Així, els aprenentatges adquirits a l’empresa són supervisats i avaluats. A l’Institut es complementa la formació amb les classes que permeten adquirir la resta de competències professionals que la titulació exigeix.

Actualment oferim formació dual en el cicle de grau superior d’Assistència a la direcció en conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, mentre que s’està treballant per oferir-la també en altres Cicles de les diferents famílies professionals de l’Institut..