Reunions amb famílies

Mares i pares de Formació Professional

Us convoquem el proper dimecres 6 d’octubre a les 18.30h a una reunió informativa amb el tutor/a del vostre fill/a. La reunió, seguint el protocol de prevenció de la COVID19, serà telemàtica amb l’enllaç següent: