Introducció de l’anglès en la conducció de cavalls

 

Aquest curs s’ha introduït  l’anglès com a llengua vehicular en l’aprenentatge de l’anatomia del cavall i en les exposicions orals  de l’alumnat del crèdit d’hípica del Cicle de Grau Mig de Conducció al Medi Natural. Creiem que l’ús de l’anglès, com a eina transversal  d’aprenentatge, pot ser enriquidor  i útil de cara al futur dels nostres alumnes.

L’alumnat ha acceptat aquest nou projecte amb entusiasme i  motivació.