Coneguem el nostre món

Al 1r trimestre els alumnes de 1rB han treballat “Les caixes dels continents” dins el projecte de Geografia, en grups cooperatius i amb estratègies de gamificació.

Cada grup va triar un continent i un color per la seva Caixa i el material que ells mateixos van confeccionar.

Cada grup va fer una exposició amb suport digital de la seva recerca i el seu treball de classe al llarg del trimestre i van compartir amb la resta de grups la seva Caixa de sorpreses: Països de cada continent, banderes, menjars, instruments musicals, animals, vegetació, rius, muntanyes i demés aspectes característics.

Algunes exposicions van tancar amb un kahoot.

A l’autoavaluació, els alumnes van trobar engrescadores aquestes activitats, van comentar les dificultats trobades i van reconèixer que la implicació i la responsabilitat individual afecten directament el resultat del treball d’equip.

Dep. Ciències socials.