Procediment Gestió Casos COVID-19

Seguim treballant per tal de fer tan normal com sigui possible aquest curs que, com ja sabeu, es veu alterat per la COVID-19.

Per tal d’agilitzar la feina i facilitar la gestió de les incidències que es puguin presentar, us facilitem el document amb l’autorització perquè el vostre fill/a es faci la prova PCR a l’institut en cas que hi hagi algun positiu en el seu grup estable. En el mateix document trobareu una explicació del motiu de les proves i informació del que heu de fer.

Aquest full s’ha de retornar omplert i signat al tutor/a corresponent el més aviat possible.

En cas que hi hagi un positiu en el grup estable del vostre fill/a, l’SVEC (Servei de Vigilància Epìdemiològica de Catalunya) ens ha indicat que hem de seguir aquest procediment:

   1. L’Institut trucarà al CAP i a l’SVEC per comunicar-ho.
   2. S’enviarà un correu electrònic al correu corporatiu de famílies explicant que el grup s’ha de confinar i que, per tant, s’enviarà immediatament l’alumnat a casa. Això vol dir que heu de tenir sincronitzat el correu corporatiu per tal de poder rebre les nostres comunicacions i pactar amb el vostre fill/a què ha de fer en cas que hagi de sortir del centre a fora d’hores.
   3. De seguida que l’SVEC ens indiqui el dia i hora en què l’alumnat ha de passar la prova PCR us ho farem saber mitjançant el correu corporatiu. L’alumnat ha de tornar a l’institut a l’hora indicada per passar la prova.
   4. Per poder fer la PCR, hem de tenir el full d’autorització que us adjuntem signat.