Pensar sobre el pensar

Filosofia per a nens

 

El projecte de Pensar sobre el pensar es fonamenta en el projecte de Philosophy for Children de M. Lipman i A. Sharp. L’objectiu del projecte és reforçar l’habilitat del propi pensament, és a dir, ajudar els alumnes a plantejar-se qüestions que formen part del seu entorn proper, fer-los més previsors, més reflexius, més considerats i més raonables.

I aquest objectiu implica una metodologia basada en el diàleg, a través del qual es va construint, a l’aula, el desenvolupament de la reflexió i la conceptualització, que permet a l’alumnat prendre consciència del propi pensament.

El diàleg, per tant, és l’activitat fonamental a l’entorn de la qual giren tots els aprenentatges.

Enmig d’un diàleg:

  • L’alumne/a es veu forçat a escoltar atentament.
  • El diàleg requereix una participació acurada a l’hora d’usar amb precisió les definicions i significats per tal d’expressar allò que es correspon amb el seu pensament.
  • Pren consciència, també, de moltes opinions que potser no havia contemplat.
  • En definitiva, quan dialoguem realitzem un gran nombre d’activitats mentals.

Per aquesta raó, l’aula es converteix en una comunitat de recerca o d’aprenentatge on van emergint les opinions i posicions de cadascun dels seus membres a partir de les quals anem construint el coneixement. El professor es converteix en l’acompanyant d’aquest procés de recerca: el seu guiatge, a partir de les preguntes precises, permet que l’alumne/a sigui capaç de formular i clarificar un pensament i una postura davant les diferents situacions plantejades. A més, una comunitat de recerca implica l’assoliment d’importants valors: el respecte vers l’altre i els valors de la convivència que formen l’alumnat en les competències essencials d’un bon ciutadà.

Aquest projecte de filosofia, iniciat ara fa 4 cursos, ha estat l’eix vertebrador del projecte INSiTU.