Projecte Micro-Món@UAB_4.0 – Batxillerat

Micro-Món@UAB_4.0. és un projecte internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que està integrat en la xarxa MicroMundo de la Societat Espanyola de Microbiologia.

Aquest és un programa innovador que pretén animar els estudiants de secundària (de 15 a 17 anys) a exercir la seva carrera professional en ciència i tecnologia, tot abordant un dels reptes més importants per a la salut humana per a aquest segle: la resistència a l’antibiòtic microbià a nivell mundial per a la salut.

Estudiants de 1r i 2n de Batxillerat del nostre Institut han participat en aquest projecte i durant quatre sessions han recollit mostres de sòl, han fet cultius de microorganismes i han fet l’assaig de l’activitat antibiòtica dels microorganismes trobats. I EUREKA!!! s’han trobat algunes colònies amb capacitat de producció de substàncies antibiòtiques. Si la investigació continua, l’organisme identificat tindria el nom del nostre institut.