Beques i ajuts

  • Beques per a ensenyaments post obligatoris no universitaris

Per a l’alumnat que cursa els ensenyaments post obligatoris següents:

  • Primer i segon cursos de batxillerat
  • Formació professional de grau mitjà i de grau superior
  • PFI

Més informació aquí  

 

  • Ajuts per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional pe a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

Més informació aquí    

 

  • Beques de transport   

Atorgades pel consell Comarcal del Baix Llobregat a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris que hagi de desplaçar-se de la seva població per falta de places o d’aquest ensenyaments a la seva població.

 

  • Ajut Fossenens (Fundació privada)

Ajuts econòmics per a satisfer les necessitats de nens i nenes orfes sense recursos, per facilitar la seva educació, des de l’ensenyament primari fins a l’universitari. Demanin més informació a Secretaria.