Declaració responsable- pla obertura INS- PCR

Benvolgudes famílies i estudiants,

us volem donar la benvinguda a la gran família de l’INS Torre Roja.

Aprofitem l’ocasió per informar-vos i recordar-vos diverses qüestions:

a) Teniu al web (https://agora.xtec.cat/iestorreroja/categoria/mesures-covid-19-ins-torre-roja/) la informació del pla d’obertura del centre aprovat pel consell escolar el passat 9/09/2020. Serà un document viu que s’anirà actualitzant segons sigui la situació de la pandèmia i el risc de rebrot a la nostra comarca i població.

b) En aquest enllaç del web disposeu també de la declaració responsable (menors i majors d’edat).

c) Trobareu també els plànols de l’INS amb els fluxos i les entrades i sortides.

d) A partir de demà els estudiants que entrin per la porta vermella del parc de la Torre-roja trobaran que l’Ajuntament ha millorat el paviment.

e) Que l’AFA Torre-roja ha col·laborat amb material higiènic pel centre.

f) Us volem demanar disculpes perquè des del dia 14 de setembre no disposem del personal suficient de consergeria i secretaria (només disposem d’1/3 del personal) i el servei es veurà molt afectat en les trucades, els horaris reduïts d’atenció, les cites prèvies, el lliurament de documentació, etc.

h) Us volem recordar que totes les famílies heu d’actuar seguint el principi de precaució i responsabilitat. Així, quan alguna persona de la unitat familiar de convivència (pare, mare, germans, avis, tutors legals, etc.) estigui pendent de fer-se una PCR o l’estudiant tingui algun símptoma sospitós no ha d’assistir al centre i us heu de posar en contacte amb el centre i el tutor per avisar.

i) Els estudiants del centre han de tenir la mascareta posada en els espais del centre i no mantenir contacte físic amb els seus companys/es (a la classe, al pati, als passadissos, etc.). Qualsevol dubte o suggeriment us heu d’adreçar en primer lloc al tutor o cotutora (ieduca, telèfon, correu, etc.). Si algun tema no és de la seva competència ja el traslladarà al coordinador/a de nivell o als coordinadors/es d’etapa.

j) Com us hem indicat a totes les reunions de presentació us demanem una mica més de paciència en tots els processos.

Com sempre us recordem els principis fonamentals que tots hem de tenir presents: SEGURETAT, HIGIENE, RESPONSABILITAT I SENTIT COMÚ.

Gràcies per la vostra comprensió.

Seguirem treballant de valent per i per a l’educació dels vostres fills i filles.

 

Cordialment

La Direcció INS Torre Roja

Viladecans, 15 de setembre de 2020