MOLT URGENT: MATRÍCULA BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS GRAU MIG

Divendres 16 de juliol va finalitzar el termini per fer les matriculacions de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Mig.

Si no es va realitzar en aquesta data límit, s’ha perdut la plaça assignada.

Atentament,

Prefectura d’estudis Institut Torre Roja