First Lego League

Segur que alguna vegada heu jugat amb Lego, ja sigui per què us agrada o per ajudar a un nen que no pot encaixar les peces. Però sabíeu que també podeu fer robots reals? Sí, Lego ens dóna les eines per treballar la robòtica amb el nostre alumnat. Però no només això!

La First Lego League (FLL) és un repte que vol despertar l’interès dels joves en l’àmbit STEM (sigles angleses per ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques). Aquest curs ens planteja el tema del cicle urbà de l’aigua i els nostres alumnes han d’investigar i proposar solucions als problemes que trobin.

En aquest repte es treballen tres aspectes molt importants: els valors de la FLL, el projecte científic i el joc del robot. Els valors  de la FLL volen emfatitzar l’aprenentatge entre iguals, la competició amistosa i la contribució a la societat.

Segons els organitzadors de la FLL (web), els participants :

  • Dissenyen, construeixen, proven i programen robots utilitzant la tecnologia LEGO® MINDSTORMS®.
  • Investiguen i resolen els mateixos desafiaments que els científics d’avui.
  • Apliquen conceptes de matemàtiques i ciències en la vida real.
  • Desenvolupen les habilitats i competències del s. XXI com el treball en equip, la resolució de problemes i la comunicació.
  • Hi participen i es diverteixen en tornejos i celebracions en format esportiu.

Ja hem començat a implementar la recerca científica com a treball globalitzat en 1r i 2n ESO (veure web del projecte) i hem impulsat el joc del robot com una optativa de 3r ESO i una extraescolar. Aquesta segona part, gràcies al Pla Social de la Fundació Scentia.