Estudis

ESO

Aquest curs 2017-18 tenim:

 • 4 grups de 1r d’ESO (fem 6 grups de 20 alumnes)
 • 3 grups de 2n d’ESO (fem 4 grups de 22 alumnes)
 • 3 grups de 3r d’ESO (fem 4 grups de 22 alumnes)
 • 3 grups de 4t d’ESO (fem 4 grups de 22 alumnes)

El nostre projecte educatiu:

 • Llibres i material pedagògic socialitzat
 • Ordinadors i tauletes digitals socialitzades
 • Treball per projectes a 1r i 2n d’ESO (2018-19 també a 3r d’ESO, 2019-20 de 1r a 4t d’ESO)
 • Plantejament competencial en el treball de les matèries
 • Estudi de la llengua anglesa segons el marc europeu (A1-A2-B1-B2)
 • Matèries optatives en anglès
 • Preparació per a les proves oficials d’obtenció del títol B1 i B2 d’anglès i de francès
 • Estudi de la programació i la robòtica dins del currículum
 • Participació en la First Lego League
 • Oferta d’estudi de la llengua francesa com a segona llega estrangera
 • Activitats complementàries per al desenvolupament del currículum
 • Treball de síntesi desenvolupat fora de l’Institut
 • Viatge de final d’ESO a Itàlia

Batxillerat

Modalitats Científic-Tecnològica i Social-Humanística

1r Batxilllerat

2n Batxillerat

 • Viatge d’immersió a Escòcia (1 setmana): estada en famílies autòctones i classes escola d’idiomes
 • Orientació acadèmica: Visites a les portes obertes de les Universitats (UPC i UAB)
 • Oferta de treballs de recerca tutoritzats per centres de recerca punters, departaments universitaris, etc.