Organigrama

En aquesta secció, publiquem la informació relativa a la nostra organització interna.

EQUIP DIRECTIU

ÀMBITS DIDÀCTICS

 • Cap àmbit científic-tecnològic: Juanjo Martín Cabrera.   juanjo.martin@torrentdelesbruixes.org
 • Cap àmbit lingüístic: Eva Fernández Bofarull.                 eva.fernandez2@torrentdelesbruixes.org
 • Cap àmbit social: Juanra Navarrete Honrubia.                juanra.navarrete@torrentdelesbruixes.org
 • Cap àmbit expressió: Gabriel Cruz Petit.                         gabriel.cruz@torrentdelesbruixes.org

COORDINACIÓ DOCENT

 • Coordinadora 1r/2n ESO: Lídia Martínez Ruíz.               lidia.martinez@torrentdelesbruixes.org
 • Coordinadora 3r/4t ESO: Marta Pérez Molero.                marta.perez@torrentdelesbruixes.org
 • Coordinadora batxillerat: Concepció Camps Soler.         concepcio.camps@torrentdelesbruixes.org

TUTORS

ESO 

 • Tutora 2n ESO A: montse.valls@torrentdelesbruixes.org
 • Tutora 2n ESO B: marga.pons@torrentdelesbruixes.org
 • Tutora 2n ESO C: ana.gomez@torrentdelesbruixes.org
 • Tutora 2n ESO D: laia.baro@torrentdelesbruixes.org

BATXILLERAT

ALTRES CONTACTES:

 • Riscos laborals: rosa.font@torrentdelesbruixes.org
 • Coordinació informàtica: jesus.alonso@torrentdelesbruixes.org
 • Coodinació solidaritat: pilar.gomez@torrentdelesbruixes.org
 • Coordinació comité ambiental: juanra.navarrete@torrentdelesbruixes.org
 • Coordinació equitat: nuria.gallinat@torrentdelesbruixes.org