Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són escollits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

En el nostre institut està format per:  ARA MATEIX EN RENOVACIÓ

 • Presidenta (directora): Nieves García Calomarde
 • Secretari (secretari): Joaquín Prieto Moreno
 • Representant equip directiu (cap d’estudis): David de Pablo López
 • Representants professorat:
  • Juanra Navarrete Honrubia
  • Núria Gallinat Serrano
  • Carmelo Vargas Magadaleno
  • Eva Fernández Bofarull
 • Representants de les famílies:
 • Representants alumnat:
 • Representant de l’ajuntament: Maribel Moya Díaz