VI Jornada d’Orientació Formació Professional de La Selva II

Al Servei Educatiu de la Selva II el 4 de maig de 2018
Destinataris: Alumnat de 3r i 4t d’ESO dels centres de secundària de la Zona.

– Presentació dels Cicles formatius de grau Mitjà de les següents famílies professionals:
Comerç  |  Cuina/Serveis en restauració  |  Sistemes microinformàtics | Atenció persones en dependència| Instal·lacions elèctriques i automàtiques |  Elaboració de productes alimentaris | Cures auxiliar infermeria  |  Gestió administrativa |  Gestió administrativa, àmbit jurídic | Activitats físicoesportives | Vela/busseig | Futbol/salvament i socorrisme | Indústries alimentàries: Forneria, pastisseria i confiteria | Sistemes microinformàtics | Integració social | Comerç| Atenció a les persones amb dependència
– Presentació dels FIAP-PFI (Per a alumnes que no graduen):

Pintura | Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, aigua i gas.

Programa
https://sites.google.com/a/xtec.cat/seselva2/dinamitzacio/jornada-orientacio-fp/vi-jofp2018