Eleccions del Consell Escolar

Presentació de les candidatures del 7 de novembre al 16 de novembre
Presentació de les sol·licituds per actuar com a supervisor del 7 de novembre al 16 de novembre
Publicació de les candidatures al taulell d’anuncis 21 de novembre
Reclamacions censos electorals del 12 al 14 de novembre
Resolucions de les reclamacions dels censos electorals 21 de novembre
Constitució de les meses electorals 15 de novembre
Votacions dels pares 28 de novembre de 8.00h a 10.00h i de 14.00h a 16.00h
Votacions dels professors 28 de novembre a les 14.30h