Com retornem els ecoBooks?

Aquests són els passos que heu de seguir per retornar els llibres:

  • Obteniu el vostre albarà de recollida.
  • Reuniu els ecoBooks a retornar i reviseu-ne l’estat.
  • Incloeu l’albarà de recollida a la primera plana.
  • Poseu tots els llibres en una capsa i tanqueu-la bé.
  • Porteu els ecoBooks a l’agència de transport en el dia i hora que t’haurem indicat per correu electrònic.

Més informació detallada al pòster.

Pòster sobre com retornar els llibres