Treball de síntesi d’ESO

Durant els dies 5 al 8 d’abril els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO faran el treball de síntesi.
Els treballs de síntesi són:
– 1r ESO: Del riu al riu passant per casa
– 2n i 3r d’ESO: Cardona. La mineria de sal

El alumnes de 1r d’ESO aniran el dia 5 d’abril a la depuradora d’aigües i a la planta potabilitzadora.
Els alumnes de 2n i 3r d’ESO aniran, també el dia 5 d’abril, de visita al Parc Cultural de la Muntanya de Sal.