REUNIÓ DE PARES I MARES D’INICI DE CURS

El dimecres 7 d’octubre a les 18:00 h. hi ha la reunió de pares i mares d’inici de curs.

La reunió constarà de dues parts:
• La primera, conjunta, a la sala d’actes amb la direcció, tutors, tutores i representants de la Junta de l’AMPA, on es farà la presentació del curs i s’explicaran aspectes globals del funcionament del centre.
• La segona, a les aules corresponents, amb el tutor o la tutora del vostre fill o filla on s’informarà de l’organització del curs i del grup classe.

Considerem molt important l’assistència.