Informació del centre. Batxillerat

Si no veu poder venir a les portes obertes de l’institut i voleu més informació, podeu veure els genially adjunts

MATÈRIES DEL BATXILLERAT PEL PROPER CURS:

 

Clica  la doble fletxa per engrandir