El procés tecnològic: 1r ESO

Els alumnes de 1r ESO han fet uns Powtoons explicant què és un procés tecnològic i aplicant-lo en la construcció d’un instrument musical fet amb material reciclat.