EL PERIÓDICO A L’ESCOLA

Els alumnes de 2 d’ESO realitzaran durant els dies 6, 14 i 17 d’octubre l’activitat de realitzar un diari a l’escola.El Periòdico desplaça al centre dos educadors i tota la tecnologia necessària per tal de dur a terme la simulació de la redacció d’un diari.
El primer dia es farà l’explicació de com es munta el diari i el repartiment de tasques. El segon dia es dedicarà tot un matí a confeccionar el diari.