DISCULPA

Sabem que molts pares van rebre la convocatòria de la reunió del dia 4 d’octubre massa tard.
Ens hem informat i ens han dit que va haver-hi un problema en el repartiment de la correspondència del Barri Nou.
Us demanem disculpes!