DEURES ESTIU MATES

MATEMÀTIQUES 1r ESO
• Si la nota final de l’assignatura és igual o inferior a 6, recomano que es faci el quadern:
– Matemàtiques 1. Sèrie bàsica. ESO. Editorial Cruïlla.
• Si la nota final de l’assignatura és igual o superior a 7, recomano que es facin els exercicis fotocopiats que es poden comprar a la consergeria de l’institut i/o activitats de matemàtiques que es poden trobar a la pàgina web www.xtec.cat (A l’apartat de Matemàtiques de la secció Escola Oberta).
• La feina feta durant l’estiu s’haurà de presentar el primer dia de classe.
MATEMÀTIQUES 2n ESO
• Si la nota final de l’assignatura és igual o inferior a 6, recomano que es faci el quadern:
– Matemàtiques 2. Sèrie bàsica. ESO. Editorial Cruïlla.
• Si la nota final de l’assignatura és igual o superior a 7, recomano que es facin els exercicis fotocopiats que es poden comprar a la consergeria de l’institut i/o activitats de matemàtiques que es poden trobar a la pàgina web www.xtec.cat (A l’apartat de Matemàtiques de la secció Escola Oberta).
• La feina feta durant l’estiu s’haurà de presentar el primer dia de classe.
NOTA IMPORTANT: els alumnes de 2n d’ESO cal que us doneu d’alta al MOODLE ( http://iessantramon.xtec.cat/aula_virtual/moodle )

MATEMÀTIQUES 3r ESO
• Si la nota final de l’assignatura és igual o inferior a 6, recomano que es faci el quadern:
– Matemàtiques 3. Sèrie bàsica. ESO. Editorial Cruïlla.
• Si la nota final de l’assignatura és igual o superior a 7, recomano que es facin els exercicis de les pàgines 104 a 112 i de la 226 a la 233 del llibre de text, i/o activitats de matemàtiques que es poden trobar a la pàgina web www.xtec.cat (A l’apartat de Matemàtiques de la secció Escola Oberta).
• La feina feta durant l’estiu s’haurà de presentar el primer dia de classe.

MATEMÀTIQUES 4t ESO
Els exercicis que es recomanen estan penjats a la pàgina web de l’institut: http://iessantramon.xtec.cat/aula_virtual/moodle.
• La feina feta durant l’estiu s’haurà de presentar el primer dia de classe.