Curt fet amb Stop Motion

Curt fet amb la tècnica de Stop Motion per l’alumne Xavier Ventosa.
Treball de recerca 06-07.