CONVOCATÒRIA GENERAL DE BEQUES DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA CURS 2009-10

Poden demanar beca alumnes de Batxillerat que compleixin els següents requisits:
Requisits acadèmics:
• Matricular-se del curs complet a 1r o 2n Batx.
• No estar repetint curs ni haver suspès cap matèria el curs anterior.
Requisits econòmics:
• No superar les rendes familiars que estableix la convocatòria.
Passos per sol•licitar la beca:
• Omplir l’imprès online directament a l’adreça electrònica següent: http://www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas.html => Beques per estudiar => Beques per estudiar batxillerat
• Signar l’imprès tots els membres de la unitat familiar (majors de 14 anys).
• Lliurar l’imprès i la documentació corresponent, si s’escau, a la secretaria del nostre centre, abans del 25 de setembre de 2009.