Beques i Ajuts

Des de l’institut us informem  de totes les beques i/o ajuts destinats a l’alumnat.

Durant el mes de setembre es pot demanar la beca de Necessitats Educatives Especials (alumnat d’ESO amb Necessitats Educatives), la beca de Batxillerat i l’ajut de l’Ajuntament de Cardona per material escolar i didàctic.

Aquí us deixem l’enllaç de les principals beques i/o ajuts disponibles: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/

I dels ajuts d’immersió lingüística: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas.html