Beques i Ajuts

Des de l’institut us informem  de totes les beques i/o ajuts destinats a l’alumnat.

Beca NEE, de Necessitats educatives especials Termini de sol·licituds: agost i setembre Alumnat d’ESO amb Necessitats Educatives que acudeixin a centres de suport educatiu
Beca Batxillerat (i universitat o cicles) Termini de sol·licituds: agost i setembre Ajut als estudis i a l’excel·lència acadèmica.
Ajut Ajuntament (serveis socials) Termini de sol·licituds: setembre Ajut per material escolar i didàctic de primària i ESO.
Premis Extraordinaris de Batxillerat Termini de sol·licituds: finals de maig Alumnes amb qualificació mitjana igual o superior a 8,75

 

Aquí us deixem l’enllaç de les principals beques i/o ajuts disponibles: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/

I dels ajuts d’immersió lingüística: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas.html