Reducció de la presencialitat al batxillerat: noves mesures

Us fem, arribar el document d’organització_alterna_batxillerat que explica la nova distribució (en un model híbrid: 50% classes presencials i 50% no presencials) que afecta els cursos d’educació postobligatòria: 1r i 2n de batxillerat.
Aquestes noves mesures venen marcades pel Departament d’Educació i són de compliment obligatori.Us adjunto el document.Si teniu algun dubte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.