Competències de 4t d’ESO

El 14 i 15 de febrer hi ha les proves d’avaluació de les competències de 4t d’ESO.

El dimarts de 9 a 10h. faran la prova de matemàtiques, de 10 a 11h., llengua castellana i de 11:30 a 12:30h. la de llengua catalana.

El dimecres de 9a 10:15h. faran la prova de llengua estrangera (anglès) i de 10:15 a 11:30h. la prova científicotecnològica.