Calendari final de curs 2019-20

Us fem arribar aquest document per tal que estigueu ben informats del calendari de final de curs i les recuperacions:

 • Els curs escolar 2019-2020 de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO, i 1r de Batxillerat acabarà el dia 19 de juny. Fins el 19 de juny els alumnes haureu de continuar entregant les tasques setmanals, com hem fet fins ara. Recordeu que amb les feines del 3r trimestre podeu millorar la nota de curs!
 • Recuperacions trimestrals
  • Aquells que teniu assignatures suspeses del 1r trimestre haureu de recuperar-les durant la setmanes del 4 al 15 de maig.
  • Aquells que teniu assignatures suspeses del 2n trimestre haureu de recuperar-les durant la setmanes del 18 de maig al 5 de juny.
  • Cada professor es posarà en contacte, de manera individual, amb aquells de vosaltres que heu de recuperar la matèria suspesa i us dirà en què consistirà la recuperació: entrega de tasques i/o prova en línia.
  • Els alumnes que hagueu de recuperar una assignatura, durant les setmanes de recuperacions, no haureu de fer exercicis del 3r trimestre d’aquella assignatura que heu de recuperar.
 • Recuperacions finals ESO
  • Si alumne/a, malgrat les recuperacions trimestrals, no aprova una o més assignatures haurà de fer les recuperacions finals.
  • A partir del dia 10 de juny els tutors es posaran en contacte amb vosaltres i amb les vostres famílies si heu d’anar a una recuperació final.
  • Les recuperacions finals d’ESO es faran els dies 18 i 19 de juny, tal com marcava el calendari d’inici de curs.
 • Recuperacions finals de 1r de Batxillerat
  • Si alumne/a, malgrat les recuperacions trimestrals, no aprova una o més assignatures haurà de fer les recuperacions finals.
  • Els alumnes de 1r de Batxillerat faran les recuperacions finals al 2 i 3 de setembre, tal com marca el Departament d’Educació
 • El lliurament del butlletí de notes finals a les famílies serà el 26, 29 i 30 de juny.