BEQUES NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU. Termini portar documentació al centre: 24 de setembre de 2021

Us informem que ja és obert el termini per sol·licitar la beca per necessitats específiques de suport educatiu.  Poden sol·licitar la beca aquells alumnes que puguin acreditar una necessitat específica derivada de discapacitat, trastorn greu de conducta (inclòs TDH), trastorn de la comunicació o llenguatge,  trastorn de l’espectre autista i alumnes amb necessitats associades a alta capacitat intel·lectual. En cas que estigueu interessats en sol·licitar-la, cal fer-ho de forma telemàtica: https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE

Documentació necessària a tenir en el moment de fer la sol·licitud:
· Llibreta de compte corrent de l’alumne/a (ha de ser de l’alumne/a).
· Documents d’identitat (DNI) del sol·licitant i de tots els membres majors de 14 anys.
· Certificat de minusvalidesa o de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica.
· Carnet de família nombrosa o monoparental o altre documentació que generi un dret de
deducció.

Un cop realitzada la sol·licitud caldrà que tots els membres de la família majors de 14 anys la  signin i que el centre de reeducació (logopeda o psicopedagog/a) l’ompli. Si us fan un informe, també cal adjuntar-lo.

 

És important que un cop ho tingueu tot, truqueu al centre perquè us indiquem quan vindrà  l’educadora de l’EAP a signar la sol·licitud.

 

Termini: 24 de setembre de 2021

Si teniu algun dubte, ens podeu trucar o enviar un correu a 93 868 47 08 o secretaria@inssantramon.cat, preferentment els dimecres i divendres (horari matí) que són els dies d’atenció administrativa.