BEQUES NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU. Termini portar documentació al centre: 24 de setembre de 2021

Us informem que ja és obert el termini per sol·licitar la beca per necessitats específiques de suport educatiu.  Poden sol·licitar la beca aquells alumnes que puguin acreditar una necessitat específica derivada de discapacitat, trastorn greu de conducta (inclòs TDH), trastorn de la comunicació o llenguatge,  trastorn de l’espectre autista i alumnes amb necessitats associades a alta capacitat intel·lectual. En cas que estigueu interessats en sol·licitar-la, cal fer-ho de forma telemàtica: https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE

Documentació necessària a tenir en el moment de fer la sol·licitud:
· Llibreta de compte corrent de l’alumne/a (ha de ser de l’alumne/a).
· Documents d’identitat (DNI) del sol·licitant i de tots els membres majors de 14 anys.
· Certificat de minusvalidesa o de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica.
· Carnet de família nombrosa o monoparental o altre documentació que generi un dret de
deducció.

Un cop realitzada la sol·licitud caldrà que tots els membres de la família majors de 14 anys la  signin i que el centre de reeducació (logopeda o psicopedagog/a) l’ompli. Si us fan un informe, també cal adjuntar-lo.

 

És important que un cop ho tingueu tot, truqueu al centre perquè us indiquem quan vindrà  l’educadora de l’EAP a signar la sol·licitud.

 

Termini: 24 de setembre de 2021

Si teniu algun dubte, ens podeu trucar o enviar un correu a 93 868 47 08 o secretaria@inssantramon.cat, preferentment els dimecres i divendres (horari matí) que són els dies d’atenció administrativa.

BEQUES PER ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS: BATXILLERAT. Termini: 30 de setembre de 2021

Us informem que ja podeu sol·licitar la beca per ensenyaments postobligatoris: batxillerat.

Poden demanar beca els alumnes de Batxillerat que compleixin els següents requisits:

Requisits acadèmics
· Estudiants de 1r de BAT: acreditar nota mitjana de 5 punts a 4t d’ESO.
· Estudiants de 2n de BAT: acreditar la superació de totes les assignatures de 1r de BAT, amb excepció d’una.

Requisits econòmics
· No superar les rendes familiars que estableix la convocatòria.

 

Passos per sol·licitar la beca:
·Emplenar i enviar la sol·licitud mitjançant el formulari de la web: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris?category=

 

Si mai heu sol·licitat cap beca del Ministeri, cal que us registreu i guardeu molt bé l’usuari (DNI alumne/a) i la contrasenya per a futures sol·licituds de beques.

· Cal que tingueu en mà la llibreta del compte corrent de l’alumne/a i els DNI’s de tots els membres de la unitat familiar.

 

Quantia a percebre

· Beca bàsica: 300 €
· Beca general: 1.700 €

· Quantia lligada a l’excel·lència: 50 – 125 € (nota mitjana curs anterior igual o superior a 8).

 

Termini:
· El termini per entrar la sol·licitud telemàticament és el 30 de setembre de 2021 (no espereu a última hora per si sorgeixen dificultats tècniques).

 

 

Us animem a sol·licitar aquesta beca perquè val molt la pena! Qualsevol dubte, podeu trucar els dimecres o divendres (horari de matí) que són els dies d’atenció administrativa.