BECA DE BATXILLERAT

CONVOCATÒRIA GENERAL DE BEQUES DE BATXILLERAT
Poden demanar beca els alumnes de Batxillerat que compleixin els següents requisits:

Requisits acadèmics:

• Estudiants de 1r de BAT: acreditar nota mitjana de 5,50 punts a 4t d’ESO.
• Estudiants de 2n de BAT: Acreditar la superació de totes les assignatures de 1r de BAT, amb excepció d’una.

Requisits econòmics:

• No superar les rendes familiars que estableix la convocatòria.

Quantia a percebre

• Beca bàsica: 200 €
• Beca general: 1.500 €
Termini:
• El termini per entrar la sol•licitud telemàticament és el 3 d’octubre de 2016 (no espereu a última hora per si sorgeixen dificultats tècniques). Cal que ens lliureu la sol•licitud impresa a secretaria en aquest mateix termini.

http://web.gencat.cat/…/Beques-de-caracter-general-per-a-es…