Mobile History Maps

Geobiografies és un projecte que consisteix en l’elaboració d’una biografia multimèdia i plurilingüe  a partir de la de geolocalització en l’entorn del MHM. Es tracta de crear en el mapa punts relacionats amb els fets més importants de la vida d’una personalitat contemporània de l’entorn proper del centre o que tingui rellevància històrica per la seves aportacions socials o culturals.

La coordinació del projecte es fa conjuntament entre el Servei TAC, Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement, de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa i el Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics de la Subdirecció de Llengua i Plurilingüisme.

Aquest curs, els alumnes de 3r d’ESO participem en aquest projecte! Aquí podeu veure la nostra presentació!
Presentació projecte Geobiografies