Història de l’institut

Anteriorment, el centre havia estat una escola d’EGB; concretament, el 1972 es va inaugurar el CERE Ribot i Serra (Centre Escolar de Règim Extraordinari). Aquesta escola experimentava noves propostes educatives assessorada per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE).

Des del 1972 fins al 1989 va continuar sent una escola d’EGB i durant el curs 1989-90 va començar a transformar-se en un Institut d’Ensenyament Secundari (IES). Els alumnes de 7è i 8è d’EGB van passar a anomenar-se 1r i 2n d’ESO, i al mateix temps es va crear el 3r d’ESO.

A partir d’aquest curs, es va convertir en un centre pilot i experimental de Secundària (DOG 29/12/89). Després de 3 cursos el centre va passar a ser definitivament un centre d’educació secundària: l’IES Ribot i Serra.

El curs 15-16 vam obtenir la Carta Erasmus amb la qual podem seguir desenvolupant estratègies d’internacionalització europea, tant amb l’alumnat com amb el professorat dels cicles formatius.

En relació als cicles formatius cal esmentar també la xarxa de relacions que hem establert amb empreses dels nostres sectors professionals tant per signar els convenis de formació al centre de treball com per organitzar diverses activitats amb el nostre alumnat. Actualment, estem en contacte amb 194 empreses de la nostra zona.

Des del curs 06-07 el centre participa en el Pla Educatiu d’Entorn (PEE) de la zona sud de Sabadell a través del qual hem tingut l’oportunitat de conèixer, mantenir relacions i posar en marxa actuacions comunes amb altres centres educatius i entitats del barri. També gràcies al PEE hem dut a terme un seguit d’actuacions tutorials als diferents nivells d’ESO i hem organitzat activitats extraescolars, tant de reforç escolar com més lúdiques.

Des del curs 06-07 i fins el curs 10-11 vam participar en el projecte per a la millora de la qualitat dels centres educatius públics (PMQCE) promogut pel Departament d’Educació amb la finalitat de millorar els resultats educatius i la cohesió social en el centre. I des del curs 11-12, hem continuat aquesta línia de treball a través dels acords de coresponsabilitat amb el Departament d’Ensenyament (ACDE).

La implementació dels plans estratègics ens ha permès dissenyar les grans línies d’actuació del centre i ens ha comportat importants millores a nivell de gestió i organització de centre. Hem dut a terme diferents processos de reflexió en el marc dels nous currículums i de l’enfocament competencial, hem aprofundit i millorat l’atenció a la diversitat, hem incrementat els recursos TIC i el seu ús, i hem organitzat un seguit de projectes que han permès que la convivència diària i l’ambient de centre milloressin notablement.

El curs 2015-16 vam celebrar el nostre 25è aniversari com a centre de secundària.

Per continuar en aquesta línia de millora, des del passat curs 16-17 estem al projecte de qualitat i millora contínua (PQiMC), amb la voluntat d’implantaral llarg dels propers cursos un sistema de gestió basat en la norma de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001.

També participem en altres projectes proposats per les administracions o altres entitats, com el coneixement d’oficis, el programa Posa-t’hi, el projecte d’estada a l’empresa i l’Agenda 21 de l’Ajuntament de Sabadell, el projecte Instituts Oberts del Departament de Treball, Afers Socials i famílies, el Campus Ítaca de la UAB, el programa Erasmus de la Unió Europea, la modalitat de formació dual als cicles formatius, etc.