Comissió d’atenció a la diversitat de l’FP

Comissió d’atenció a la diversitat de l’FP (CAD)

Coordinadora: Pilar Torrico 

Contacte: coordped@ribotiserra.cat

Aquesta comissió es va posar en marxa el curs 2003-04 amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats d’orientació educativa i personal de l’alumnat dels cicles formatius. Actuacions:

  • Assessorament i orientació a l’alumnat.

  • Assessorament i orientació a les famílies.

  • Recolzament al tutor/a.

  • Atencions individualitzades.

  • Derivacions a serveis externs (Serveis Socials, EAP, CSMIJ…).

Adreces d’interès: