Servei escola/empresa DUAL

Servei escola/empresa DUAL

Coordinadora: María Martín León 

Contacte: mmar526.prof@ribotiserra.cat

Des del curs 2013-14 el centre oferta la formació en modalitat dual a l’alumnat del cicle formatiu de Grau Mitjà de perruqueria i cosmètica capil·lar.

L’objectiu general és professionalitzar l’alumnat  des del Centre educatiu i establir una relació directa amb l’àmbit laboral. 

  • Millorar la preparació

  • Viure situacions reals de treball

  • Adquirir experiència professional

  • Augmentar l’ocupació laboral

  • Potenciar el desenvolupament personal

Per tal d’aconseguir aquests objectius:

  • La formació es comparteix i s’organitza entre el centre educatiu i el centre de treball.

  • S’activa la col·laboració de les empreses en la inserció laboral dels i les joves.

  • La distribució curricular és flexible per acollir l’alumnat que s’incorpora a les empreses en règim de formació dual i també el que cursa el currículum ordinari.

Adreces d’interès: