Orientació acadèmica i professional

Orientació acadèmica i professional

Coordinador: José Gázquez

Contacte: jgazque2.prof@ribotiserra.cat

Des del curs 2016/2017 s’està oferint el servei a l’alumnat de cicles formatius, tant en Grau Mitjà com en Grau Superior.

Els objectius d’aquest servei:

  • Afavorir que l’alumnat trobi el seu itinerari acadèmic que millor s’adapti a les seves capacitats i gustos.

  • Afavorir que l’alumnat trobi dintre de la formació l’especialitat professional per millorar i donar més possibilitats a la seva inserció qualificada.

Per tal d’aconseguir aquests objectius:

  • Es fan fitxes d’orientació acadèmica i professional que els guien en el procés d’aprenentatge per tal que tinguin eines que els ajudin en el seu itinerari acadèmic i professional.

  • La documentació elaborada serveix per confeccionar activitats d’ensenyament-aprenentatge que dona eines per millorar la inserció sociolaboral de l’alumnat.

  • Es coordina amb la borsa de treball i des d’aquesta l’alumnat pot accedir i treballar les diferents fitxes a partir del PAT i les tutories setmanals i la confecció de l’ IPOP. 

  • Via correu electrònic l’alumnat pot fer les preguntes individuals sobre orientació acadèmica i professional i tenen la resposta ràpidament i pel mateix canal.

  • Si és necessari es fan tutories personalitzades donant dia i hora.

Adreces d’interès:

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici 
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/oficina_jove_de_treball/
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/
http://www.sabadelltreball.cat/
https://borsadetreballribotiserra.wordpress.com/
https://preparats.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/es