Qui som

L’institut Ribot i Serra vol ser un centre que formi els nois i noies per tal que esdevinguin persones compromeses amb la realitat: solidàries, pacífiques i dialogants, respectuoses amb el medi ambient, amb criteri propi, responsables, capaces d’incorporar-se a la nostra societat plural i canviant, i d’integrar-se en un procés de formació al llarg de tota la vida. Valorem el pluralisme basat en el respecte i potenciem els valors de la convivència, la coeducació, la solidaritat i el diàleg.

Des de fa molts anys valorem i potenciem el vessant personal i social de l’alumnat, i els acompanyem al llarg del procés d’escolarització ajudant-los a ser persones crítiques, actives i compromeses.

Volem afavorir la participació i la vinculació al centre de tots els membres de la comunitat educativa a través del desenvolupament de diversos projectes transversals en els quals participen i s’interrelacionen alumnat i professorat de diferents ensenyaments (ESO, Batxillerat i cicles formatius): projecte de mediació, projecte de festes, Agenda 21, activitats extraescolars, celebració de diades internacionals i jornades, etc.

Volem ser un referent cultural i de cohesió als barris d’Espronceda i Campoamor, i mantenim una xarxa de relacions amb les escoles de primària adscrites al nostre institut i amb diferents entitats a través del pla educatiu d’entorn o de projectes propis del centre.

Com a centre d’ensenyament secundari obligatori i de batxillerat volem oferir un servei públic i de qualitat al barri i cobrir les necessitats educatives i socials dels nois i noies. Partim de les necessitats individuals de cada alumne/a i implementem metodologies encaminades a l’assoliment de les competències bàsiques perquè puguin incorporar-se amb garanties d’èxit a la societat actual.