Manuel Ribot i Serra

Manuel Ribot i Serra (Sabadell, 1859 – 1925) fou un bibliotecari, arxiver, historiador, dramaturg i poeta molt vinculat a la vida cultural de la seva època.

Fill d’un botiguer del carrer de la Salut, va estudiar als escolapis. De jove s’afeccionà a les lletres i participà en concursos literaris (és l’autor de l’obra La Puntaire). Fou un dels fundadors del Centre Catalanista i organitzador de les primeres festes literàries de l’Ateneu Sabadellès.

Va tenir un gran interès per conèixer la història de la ciutat de Sabadell, i arribà a escriure un llibre sobre la història d’aquesta ciutat. És per aquest motiu que l’any 1883 va ser nomenat per Joan Vivé i Salvà, alcalde de Sabadell, arxiver municipal per tal que pogués organitzar tots els seus documents que feien referència a la història sabadellenca.  Ocupà aquest càrrec durant quaranta anys i al mateix temps dirigí la Revista de Sabadell.  A més, com a secretari de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, fou un dels impulsors i promotors de la Biblioteca, inaugurada l’any 1928, tres anys després de la seva mort.

Obra:

Va escriure monografies com Origen y progresos de Sabadell (1883) i Clavé i les societats euterpensesAssidu participant dels jocs florals, on fou premiat diverses vegades i dels quals fou mantenidor (1905, 1916), conreà la poesia lírica i especialment la de caràcter festiu. Publicà els volums Idil·lis i balades (1888), Garbuix (1905, 1925) i un altre recull a Lectura Popular. Estrenà i publicà també obres teatrals com La base quinta (1884), Lo vectigal de la carn (1888) i la sarsuela Assumptos municipals (1881), entre d’altres.

La revista Garba del maig de 1921 ens mostra un recull d’articles sobre en Manuel Ribot i Serra.

Fons documental:

  • Enciclopèdia catalana
  • BAQUÉS, Josep; BARÓ, Robert. Gent Nostra als Carrers de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 1995 (pàgina 194).
  • DEU I BAIGUAL, Esteve; GALCERAN I ABELLA, Anna; PUIG I PINYOL, Maria Rosa. Coneixem Sabadell? Ajuntament de Sabadell, juny de 1984 (pàgina 77).
  • RIOS I MASANELL, Joan. Personalitats sabadellenques que donen nom als carrers de la ciutat. Jove Cambra de Sabadell. Sabadell, 1982.