I després del Batxillerat, què?

Els alumnes de 2n de Batxillerat es troben en un moment cabdal de la seva vida acadèmica en el que hauran de decidir quins són els estudis que seguiran en un futur. La Formació Professional i la Universitat són els dos principals itineraris que tenen al seu abast si obtenen el títol de Batxillerat. Amb l’objectiu d’acompanyar els alumnes en aquest procés de presa de decisions, el departament d’orientació, en col·laboració amb la coordinadora de Batxillerat i la tutora del grup de 2n de Batxillerat, ha programat unes actuacions, que estan incloses en el pla d’acció tutorial, que van en diferents direccions:  presentar un panorama general dels recursos que hi ha a internet per facilitar l’elecció d’estudis universitaris de grau o de formació professional de grau superior, aprofundir en les característiques de la Formació Professional, assessorar en la realització de la prova lliure d’accés a cicles formatius de grau superior, participar en la Jornada de Portes Obertes de la Universitat de Girona per tal de conèixer el model d’estudis superiors més proper al nostre territori i explicar el funcionament de les Proves d’accés a la Universitat. De ben segur que aquest conjunt d’activitats permetrà que els alumnes i les seves famílies s’enfrontin al repte que tenen al davant amb una major tranquil·litat i seguretat.