El repte de millorar la competència oral en anglès: Eric Bonanno, auxiliar de conversa

Eric Bonanno (Boston, Massachussets, USA) és l’auxiliar de conversa en anglès del curs 2019-2020 a l’Institut Rafael Campalans. La Generalitat ha atorgat aquest recurs al nostre institut  com a entitat adscrita al programa Generació Plurilingüe (instituts que desenvolupen un projecte innovador per a la gestió de les llengües estrangeres curriculars). Els auxiliars de conversa en els centres catalans són un recurs de primer ordre per a estimular l’aprenentatge de llengües i el coneixement d’altres cultures i altres formes d’entendre el món.

La seva tasca educativa dona suport lingüístic a les activitats programades pel professorat amb l’objectiu de desenvolupar les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat. Aquest objectiu és clau per a l’aprenentatge al llarg de tota la vida, atès que l’oralitat esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l’estudi i el creixement personal.

L’Eric es va incorporar l’1 d’octubre i estarà entre nosaltres fins al 30 de maig. Al nostre institut, l’Eric té assignades tasques amb grups reduïts per motivar l’aprenentatge de l’anglès i l’augment de la confiança en l’expressió oral. També actua com a suport en assignatures de programa GEP que fan servir la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), com ara Biologia a 4rt d’ESO.