Dijous, 21 de desembre, no lectiu

Des del Departament d’Ensenyament ens informen que amb motiu de la convocatòria d’eleccions autonòmiques, el dijous, 21 de desembre de 2017, està considerat no lectiu a efectes escolars per a tots els centres docents de Catalunya, d’acord amb la normativa electoral vigent. Aquest dia el centre, per tant, romandrà tancat.

L’endemà, divendres, 22 de desembre, serà lectiu i l’activitat en els centres s’haurà de desenvolupar seguint les previsions establertes al calendari escolar 2017-2018.