XVI jornada de qualitat a l’ensenyament

El passat dijous 8 de novembre tres professores del centre vam assistir a la jornada de qualitat que es va realitzar a l’Hotel EXE Campus de la UAB. En aquesta jornada es va abordar la importància de la gestió de la innovació perquè la creativitat pugui traduir-se en noves formes de valor, es busquen resultats excel·lents i sostenibles al llarg del temps i que les organitzacions esdevinguin fiables, equitatives i innovadores a través d’un lideratge responsable per assumir els reptes de l’educació actual i futura.

Va ser una jornada molt estimulant ja que vam compartir experiències amb més de 170 centres que estem dins del PQiMC (programa de qualitat i millora contínua). Es van realitzar dues ponències molt interessants: “La gestió de la innovació” a càrrec de Xavier Ferràs, director Custom Programs ESADE Business School, professor d’operacions, Innovació i Data Sciences a ESADE i “L’alumnat : centre de la innovació” de la mà de David Bueno, professor i investigador. També vam participar en un wok-cafe on vam compartir bones pràctiques educatives i de gestió.