Quatre minuts per evacuar l’institut

No hem calculat mai amb precisió quants minuts necessitem per entrar a l’institut a l’inici de les classes, al matí o a la tarda. Podríem dir que depèn de si hi ha els dos batents de la porta oberts, o de si només n’hi ha un de sol; que depèn de si fa fred o de si fa un bon sol a la placeta, o potser depèn d’altres factors… Ara bé, el que sí sabem és que per deixar les aules i sortir al pati quan ens diuen que hem de sortir-ne i evacuar l’institut perquè hi ha una emergència triguem 4 minuts. No està malament.
Aquesta informació la vam poder saber perquè dilluns va tenir lloc el primer simulacre d’evacuació d’aquest curs. No hi havia cap incendi, ni cap altre perill, però els alumnes, el professorat i tot el personal que es trobés al centre en el moment que sonava l’alarma havia de deixar el que estigués fent i sortir cap al pati de sorra per fugir d’un hipotètic perill.
Aquest tipus d’assaigs es fan periòdicament per tal que tots plegats sapiguem com hem de comportar-nos, i quin recorregut cal seguir si ens trobéssim amb un cas d’emergència real. Els alumnes de 1r de SMX, coordinat pel professor que els fa les classes, van fer una pràctica dintre de la unitat Formativa de Riscos Laborals que consistia a acompanyar els grups d’alumnes en el recorregut, conduir-los i col.locar-los a la zona de seguretat. Val a dir, però, que la zona de seguretat no està habilitada i a l’hora del recompte hi hagué força dificultat per comptar si hi havia tots els alumnes que hi havia d’haver. Aquesta zona de seguretat s’ha de millorar, però per l’espai de què disposa el centre té una solució difícil.

Falcó de notícies