Proves d’avaluació educació secundària obligatòria

El passat dimarts 6 de maig, vam lliurar els resultats individuals de les proves d’avaluació externa dels alumnes de 4t d’ESO, juntament amb l’informe orientador,  realitzat pel departament d’orientació amb l’ajuda de l’equip docent de 4t. 
Si voleu, podeu consultar els resultats de centre en aquest arxiu adjunt
Equip directiu