Premien el talent dels estudiants

Moltes universitats es publiciten a través dels treballs de recerca de batxillerat. Ha estat una tendència cada cop més generalitzada el fet que moltes universitats engresquen els alumnes de batxillerat a presentar el seu treball de recerca perquè li sigui concedit un premi. 
Molts dels nostres alumnes confeccionen treballs de recerca de molt de nivell o d’un nivell prou acceptable que pot fer-lo interessant per ser llegit per persones alienes al nostre centre. Divendres passat un dels nostres almunes, Abderahim Hajji Mezgot, va assistir a la prestigiosa Universitat Pompeu Fabra en un acte de concessió de premis de treballs de recerca, el IX Premi UPF de Treball de Recerca en Enginyeria i Matemàtica Aplicada del qual va quedar finalista. El vice-rector de la UPF va destacar que en aquests premis es premia el talent i el reconeixement dels finalistes, i afegí “encara que l’ensenyament secundari al nostre país està envoltat de missatges negatius, el cas és que cada curs ens arriben talents i molts alumnes de batxillerat, brillants i motivats”.
L’Abderahim ha estat el primer dels nostres alumnes a recollir el reconeixement al seu treball de batxillerat, estem ben segurs que no serà pas l’únic. Ja us n’informarem.

“Falcó de notícies”