Materials relacionats amb el gènere

Com sabeu, el 8 de març va ser una jornada reivindicativa en favor dels drets de la dona. La reivindicació forma part d’una lluita i d’un canvi social que es du a terme dia rere dia, i on els centres educatius tenim molt a fer. Per aquest motiu, des de l’Institut duem a terme diferents accions en aquest sentit al llarg de tot el curs, per bé que aquests dies les actuacions seran més intenses i més visibles. Avui us fem a mans l’Inventari de materials en contra de la violència de gènere i a favor d’una cultura de gènere inclusiva adquirits mitjançant una aportació extraordinària de 750 € del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad mitjançant el Pacto de Estado contra la violencia de género. Com veure, es tracta de llibres, còmics i DVD, en català, castellà, anglès i francès, que han de servir al personal del centre per treballar a classe les qüestions relacionades amb el gènere més i millor.